Tréning és tanúsítás

Helyesen tudja használni az IPC szabványokat, ha megismeri alapelveiket, felépítésüket, tartalmukat, és otthonosan képes keresni bennük, hogy mindig megtalálja, amire kíváncsi. Ez az, amit elsajátítanak tanfolyamaink résztvevõi, akik az eredményesen kitöltött tesztek után nemzetközileg elismert IPC tanúsítást kapnak. Minden évben tavasszal és õsszel meghirdetjük nyilvános tanfolyamainkat. Ha vevõink igénylik, a képzéseket kihelyezett formában, a megrendelõ telephelyén is megtartjuk.

2015-16. évi oktatási programunk megtekintéséhez  kattintson ide!

IPC-6012 szabvány oktatása 

Világújdonság!

Az IPC-A-6012D szabvány: Merev nyomtatott áramköri lapok minõsítése és követelményei (Qualification and Performance Requirements of Rigid Printed Boards) szabvány elõírásokat és követelményeket tartalmaz a merev nyomtatott huzalozású áramköri lemezekre vonatkozóan, beleértve az egy és kétoldalas, illetve többrétegû vak, illetve eltemetett viákkal, átfémezett furattal, vagy a nélkül készülõ, és fémmagos kivitelûeket. Tartalmazza az áramköri lap felületi kikészítésére illetve bevonatára a vezetõsávok, furatok/viák ellenõrzésének, tesztelésének gyakoriságára, minõségi megfelelõség, elektromos, mechanikus, termikus és környezeti követelményeire vonatkozó elõírásokat. Most megjelenõ „D” verziója további finomításokat és bõvítéseket tartalmaz. Összhangban van az IPC-A-600H elõírásaival. 

Alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

A tanfolyam vadonatúj az IPC szabvány tanfolyamai között, és az elsõk között indul Magyarországon is. 

A tanfolyam idõtartama: 3 nap, 21 óra

Kinek hasznos? Azon munkatársaknak (beosztottaknak és bármely szintû vezetõknek egyaránt), akik nyomtatott áramköri lapok tervezésével, gyártásával, illetve felhasználásával foglalkoznak szerelt áramköri lapok elõállítása során, illetve nyomtatott áramköri lapok tervezése, gyártása vagy beszerzése, felhasználása során követelmények meghatározásával, alkalmazásával, betartásával, vagy betartatásával kapcsolatosan, munkafolyamatokért, azok irányításáért, felügyeletéért, minõségének biztosításáért felelõsek.

IPC-A-600 szabvány oktatása  

Újdonság!

Az IPC-A-600H szabvány: A nyomtatott áramköri lapok elfogadhatósága (Acceptability of Printed Boards) gazdagon illusztrált, ipari konszenzuson alapuló dokumentum, amely az IPC-6012C és az IPC-6013C szabvány (a merev illetve a hajlékony nyomtatott áramköri lapok minõsítése és mûködési elõírásai) követelményeire építve az csupasz (még be nem ültetett) nyomtatott huzalozású áramköri lapok minõségbiztosításának és vizuális ellenõrzést követõ elfogadhatóságának feltételeit tartalmazza.

Alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 3 nap, 21 óra

Kinek ajánljuk? Azon munkatársaknak, akik nyomtatott áramköri lapok vizuális ellenõrzésével foglalkoznak, akár áramköri lap gyártó, akár azt felhasználó üzem alkalmazásában, illetve azon mûszaki beosztású munkatársaknak (beosztottaknak és bármely szintû vezetõknek egyaránt), akik nyomtatott áramköri lapok gyártása vagy felhasználása során kapcsolattartásért, folyamatok irányításáért, felügyeletéért, minõségének biztosításáért felelõsek.  

IPC-A-610 szabvány oktatása

IPC-A-610E Az elektronikai szerelvények elfogadása c. szabvány (magyarul is kapható) az elektronikai iparban legszélesebb körben használatos nemzetközi elõírás, a szerelt áramköri egységek komplex, vizuális ellenõrzésének alapdokumentuma. Tartalma kiterjed az elhelyezés (beültetés), a forrasztás valamint az áramköri lapok és alkatrészek állapotának megítélésére. A konkrét elfogadási kritériumok mögött egységes szemlélet húzódik, amelynek elsajátítása rendkívül fontos.

IPC trénerek (Certified IPC Trainer - CIT) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 4 nap

Kinek hasznos? Mindazoknak, akik az elektronikai áramkörök szerelésével kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ, minõségbiztosító vagy beszerzõ tevékenységet folytató szakembereket oktatnak, IPC-A-610 CIS tanúsítást kívánnak kiadni. 

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 3 nap

Kinek hasznos? Operátoroktól a mûszaki igazgatóig, mindazoknak, akik az elektronikai áramkörök szerelésével kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ, vagy minõségbiztosító tevékenységet folytatnak, továbbá, akik szerelt áramköri egységeket bejövõ áruként fogadnak. 

IPC-WHMA-A-620 szabvány oktatása 

IPC trénerek (Ceritfied IPC Trainer - CIT) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 4 nap         ÚJ!

Kinek hasznos? Akik szerelt vezetékek, kábelek, kábelkötegek elõállításával foglalkozó, vagy azokat felhasználó cégnél, vállalkozásnál a szabvány oktatásával kívánnak foglalkozni.

Alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

IPC/WHMA-A-620B Kábel- és vezetékköteg szerelvények követelményei és elfogadása c. (2012 októberében felülvizsgált, módosított és kiegészített, új kiadásban megjelent) szabvány tárgyalja a kábel- és huzalköteg készítésnél alkalmazott anyagokkal, eljárásokkal, a vizuális minõségellenõrzéssel, és a különféle tesztekkel kapcsolatos elfogadási követelményeket. 

A tanfolyam idõtartama: 3 nap  

Kinek hasznos? Operátoroktól a mûszaki igazgatóig, mindazoknak, akik kábelek és vezetékek szerelésével, konfekcionálásával foglalkoznak, termelési, irányítási, vagy minõségbiztosítási területen, illetve akik ezeket a termékeket felhasználóként, mint bejövõ árut fogadják. 

IPC-7711B/7721 szabvány oktatása

IPC-7711B/7721B Az elektronikai szerelvények átramunkálása, módosítása és javítása c. szabvány (magyarul is kapható) a szerelt áramköri egységek nemzetközileg elfogadott újramunkálási (rework), módosítási és javítási alapelveit, módszereit részletesen tartalmazó dokumentum. Választ ad a különbözõ módszerek alkalmazhatóságára, megbízhatóságára, a helyes végrehajtás módjára, a hozzá szükséges anyagok
és eszközök választékára.

IPC trénerek (Certified IPC Trainer - CIT) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 4 nap A  képzés kb. 2/3 része gyakorlati foglalkozás.

Kinek hasznos? Mindazoknak, akik az elektronikai áramkörök szerelésével kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ, minõségbiztosító vagy beszerzõ tevékenységet folytató szakembereket oktatnak, IPC-7711/7721CIS tanúsítást kívánnak kiadni. 

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC Application Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: 3 nap. A  képzés kb. 2/3 része gyakorlati foglalkozás.

Kinek hasznos? Azoknak, akik valamilyen szempontból nem megfelelõ áramköri szerelvények értékeinek megmentéséért, elfogadhatóvá tételéért dolgoznak, végrehajtó, irányító, felügyelõ, vagy minõségbiztosító munkakörben. 

IPC-J-STD-001 alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC TrainerApplication Specialist - CIS) képzése

Az IPC-J-STD-001E Villamos és elektronikai szerelvények forrasztási követelményei c. szabvány (magyarul is kapható) a világon széles körben elismert, szakmai konszenzuson alapuló szabvány, mely a különbözõ forraszanyagokkal és folyamatokkal kapcsolatos ismereteket fedi le. Segítséget nyújt az ólommentes gyártáshoz, könnyebben érthetõvé teszi a forraszkötéseknél, szerelvényeknél használatos anyagokkal, módszerekkel és ellenõrzésekkel szembeni elvárásokat. A szabványban mind a három termékosztályra vonatkozó követelmények is megtalálhatóak. A szabvány teljesen összhangban van az IPC-A-610E szabvánnyal.

IPC alkalmazástechnikai szakemberek (Certified IPC TrainerApplication Specialist - CIS) képzése és tanúsítása

A tanfolyam idõtartama: modulok számától függõen 3-5 nap

Kinek hasznos? Mindazon mûszaki szakembereknek, akik az elektronikai áramkörök forrasztásával kapcsolatos gyártó, irányító, felügyelõ, vagy minõségbiztosító tevékenységet folytatnak, továbbá, akik forrasztott áramköri egységek beszállítóival kapcsolatot tartanak.

Lejárt tanúsítások megújítása

Az IPC-A-610 és IPC-7711/21 szabvány CIT és CIS, illetve az IPC-J-STD-001 és az IPC/WHMA-A-620 szabvány CIS tanúsítása megújítható

      - a tanfolyam ismételt elvégzésével
      - rövidített ismétlõ tanfolyam elvégzésével
      - tanfolyam nélküli (challange) teszttel

A lejárt tanúsítások az eredeti tanúsítás kibocsátási helyétõl függetlenül megújíthatók.